April är orrmusik och tranrop
från morgonfrostiga myrar
blånande isar - vatten som öppnar sig
ljus och liv som återvänder
September är klar luft och gula löv
på vresiga fjällbjörkar
mot blåsvarta skrovliga bergssidor
första nysnön på rödfrusen fjällhed
Höst - Vår - Skymning - Gryning
Ljus - Luft - Vatten - Vind
vill jag försöka fånga - - -

skogsströvare, fjällvandrare, byggnadsmålare
som i mogen ålder gått över till mindre penslar